Ta emot Jesus

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Gud älskar dig
Han har förberett en plats
Den enda lösningen
Hur du förbereder dig
Ta emot

Du behöver inte synda smal

Du måste inget alls…

Men innebär inte det kristna livet jag måste …

Gå i kyrkan? Nej, därför att det handlar först och främst om en relation med Gud. Däremot kommer en inre längtan att växa fram efter ”kyrka”.

Lämna mina vänner? Absolut inte! Tvärtom, det ute i vardagen du som kristen behövs.

Sluta göra det som är roligt? Nej! Att vara kristen innebär också att ha roligt. Det är Gud som skapat glädjen.

Lyda en lista med krav? Nej. Detta är ett av de största missförstånden. Att man måste sluta göra 20 saker, för att börja göra 20 nya.

Leva så perfekt som möjligt för att Gud inte skall bli arg på mig? Nej. Detta är det andra missförståndet. Jesus levde ett perfekt liv i ditt ställe. Den relation Gud vill upprätta med dig, beror inte på hur perfekt du förmår leva, utan på att Jesus levt ett perfekt liv i ditt ställe.

Göra mina egna val? Ja. Gud tvingar ingen. Han har skapat oss med en fri vilja, han respekterar dig som individ. Han kommer att gå vid din sida, ge dig råd och hjälp, men besluten måste du ta själv!


Men hur gör jag för att relationen till Gud skall öppnas?

Det är enkelt, säg med egna ord:
Jesus, jag tror på dig, att du är Guds enfödde Son. Nu bekänner och tar jag emot dig som min frälsare och Herre. Jag ber om förlåtelse för de fel jag gjort och jag förlåter dem som felat mot mig.Vidare:Fader vår, som är i himmelen. Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Giv oss idag vårt dagliga bröd och förlåt oss våra synder såsom och vi förlåter dem som oss skyldiga är. Inled oss inte i frestelse utan fräls oss från all ondska. Ty ditt är riket, makten och härligheten i evigheternas evigheter.Vidare:Tack helige Fader, Jesu Fader, du som skapat himmel och jord, för att jag nu, i Jesus Kristus tillhör dig och är i dig. Jag vänder mig från mörker till ljus och tar emot din nåd och kärlek in i mitt liv. Jag lägger mitt liv i dina händer. Jag är nu en troende. Amen.

Är det så här enkelt? Ja, nu har något hänt i ditt liv som du inte kan se eller ta på, men som kommer att påverka dig positivt och bara föra gott med sig.

Vad måste du göra nu? Ingenting egentligen. Be Fader vår varje morgon, börja läs Johannes evangelium och tag ett steg i taget. Tag gärna kontakt med en församling eller två olika typer av församlingar och låt Gud leda dig, steg för steg in i framtiden och Guds rike.

Redan här och nu och ännu mer sen!
Centralt i Jesu verksamhet var att han upprättade människor. För två tusen år sedan var det slavarna i Rom och de förtryckta kvinnorna som fick hopp när de hörde om en Gud som sa att: ”hädanefter är ej slav eller fri, man eller kvinna, jude eller grek utan alla är ett i Jesus”. Med en enda mening gav Jesus alla människor lika värde!

Vid sekelskiftets genomgripande väckelse var det pigor och drängar som fick ett egenvärde i Kristus. Men VD eller arbetare. Jesus är idag. Det finns en dynamik i Jesus som lyfter, upprättar, utmanar och förlöser, redan här och nu. Gud har skapat livet och när relationen till Honom öppnas, vill han inte att du skal stänga in det, tvärtom, livets skapare vill optimera livet redan här och nu!