Folkkyrkan – ett tillsammansarbete

En levande församling är människor som kommer tillsammans för att de tror på Jesus. Därför är du som individ viktig. Vi tror på dig och oavsett vilken du är du välkommen. Vår församling är en blandning av människor i olika åldrar, erfarenheter och med väldigt skiftande bakgrunder. Några har en stark tro, andra tvivlar, några är sökare, andra har just upptäckt tron. Detta är en del av dynamiken – att vi är olika.

Bara du kan vara du och det gör att du är viktig, för att bara du kan göra det du skall göra.

Vår erfarenhet är att Bibeln, livets handbok hjälper människor att lyckas i vardagen. Oavsett om du är direktör eller svetsare, vårdbiträde eller läkare, ung eller gammal, ensam eller familj finns det i Bibeln råd, värderingar, uppmuntran och tröst för livets alla olika situationer.

I vår församling är några väldigt engagerade, andra mindre, somliga enbart sporadiska besökare. Att vi är olika är en del av vår styrka.

Vi är många som leder Folkkyrkan i Sölvesborg och just bredden i vårt ledarskap är en fördel. En blandning av bakgrund, intresse och kompetens, men med en gemensam vision och ett tydligt syfte.

Varmt välkommer till Folkkyrkan ett tillsammansarbete där du får vara du

Tommy
tillsammans med stora ledningsgruppen
Folkkyrkan Sölvesborg

Därför är vi en del av Folkkyrkan

För mig är det en trygg plats där jag får utvecklas, utmanas och mogna som människa. Dessutom är det en plats där jag möter kärlek, omsorg och glädje och där jag kan slappna av och vara precis så som jag är.
Monika Edén, diakon
Det finns en härlig gemenskap där man regelbundet får träffa goda vänner i alla åldrar. Man får chansen att hjälpa till med det man är bra på. Det gör att man känner sig betydelsefull och värdefull som människa.
Christian Svensson, civilekonom
Därför att alla är välkomna! En stark gemenskap utan tvång med livsglädje som motiverar. En församling i samhället och så förstås min tro på Jesus.
Harald Andersson, verkmästare
En underbar församling som jag växt upp i och som fått betyda mycket för många människor, både i Sölvesborg, Sverige och världen.
Rebecka Lilja, revisor
Stimulerande att få träffa människor med olika bakgrund, yrken, nationaliteter och åldrar från nyfödda barn till 90-åringar. Församlingens målsättningar ger livskraft.
Kristina Persson, fd sjuksköterska

I början av 1900-talet gick pingstväckelsen fram över Sverige och mer än 600 församlingar bildades. Som ett led i denna ”väckelse”, som tidigt fick fotfäste i Kristianstad, kom det evangelister till Gammalstorp (en by utanför Sölvesborg), som på den tiden var ett blomstrande jordbrukssamhälle.

Ett flertal drängar och pigor blev frälsta och tog emot ”andens dop”, som var kännetecknande för den nya rörelsen. Under 20 och 30-talet växte gruppen till och 1944 var de så många att de startade upp Filadelfiaförsamlingen i Sölvesborg. Man hade verksamhet i Gammalstorp, Sölve, Näsum och Sölvesborg.

I början på 60-talet projekterades bygget av en ny kyrka och 1964 kunde kyrkfastigheten på Danagatan 11 i Sölvesborg invigas. I och med att Tommy Lilja blev pastor 1993, påbörjades en förnyelse av församlingsverksamheten. 2001 bytte församlingen namn till Folkkyrkan Sölvesborg.

Att Bibeln är Guds Ord. Liksom Guds Ande inspirerade människor att skriva Bibeln, hjälper Guds Ande människor idag att förstå hans Ord.

Att Gud är En, uppenbarad genom Fadern, Sonen och den Helige Ande. Att Guds Son kom till jorden i Jesus Kristus och att Nya Testamentets berättelser om Honom är sanna.

Att denne Jesus uppenbarar för oss vem Gud är, och att ingen kommer till Fadern utom genom Honom.

Att den Helige Ande, som gavs lärjungarna på den första pingstdagen, också ges till kristna idag och att de Andens gåvor som beskrivs i Nya Testamentet också är verksamma idag.

Att Jesus Kristus skall komma tillbaka och att alla människor i tidens slut kommer att dömas rättvist av Gud.

Att församlingen idag har Missionsbefallningen som sitt uppdrag

Folkkyrkan är:

  • medlem i riksorganisationen Pingst FFS
  • en ideell förening
  • en demokratisk organisation där årsmötet (medlemmarna) är den högt beslutande instansen (alla funktioner väljs på ett år)


 

Vision

Folkkyrkans syfte och vision har sin grund i den så kallade missionsbefallning. Missionsbefallningen är Jesus sista ord i Matteusevangeliet där det står att: ”Åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla människor till mina lärjungar. Döp dem i Fadern, Sonens och den helige Andes namn. Lär dem att hålla allt vad jag befallt er och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.” Matteus 28:18-20

Folkkyrkans vision: att utveckla en församling som vägleder så många människor som möjligt till tro på Jesus

Folkkyrkans syfte och bakgrund i sammandrag
När Jesus träder ut ur världen, överlämnar han åt kyrkan att slutföra det verk han påbörjade, att berätta för alla världens människor om Guds rike. När människor kommer till tro, blir de en del av Jesu världsvida församling. Kyrkan, församlingen är alltså de troende (till skillnad från kyrkbyggnaden som är en samlingsplats).

I Nya Testamentet, som är uttrycket för Jesu vilja och syften, kan vi ta del av Jesu vision, hur han vill att hans församling skall utvecklas, ledas, organiseras, expandera, fungera och relatera till Honom själv.

Folkkyrkan är en del av detta världsvida arbete som strävar mot att förverkliga den befallning Jesus gav sin kyrka; att göra alla folk till hans lärjungar! Folkkyrkans målsättning är därför, att nå så många som möjligt med evangelium (att så många som möjligt skall bli troende).

När kyrkan rör sig mot detta mål löser sig många av de problem församlingen ofta brottats med. Att evangelisera (berätta för andra om Jesus), bry sig om andra människor, älska sin nästa, behandla andra bättre än de behandlar dig, att vara generös, arbeta med bistånd, ta sig an de svaga, döpa troende till Kristus och göra lärjungar vitaminiserar och vitaliserar församlingen och ger kraft till utveckling, tillväxt och sundhet.

Vi tror att en öppen kyrka som predikar hela evangeliet blir en sund kyrka. Vi skäms inte för evangeliet (Jesu undervisning) och strävar efter att leva på sådant sätt av vi skall kunna stå upp för vad vi tror på.

Vi tror att alla behövs och att alla kan. Vi tror att varje enskild människas insats har betydelse.

Vi vill hjälpa människor att lyckas både i vardagslivet, privatlivet och i församlingslivet.

Vi tror att Bibeln är livets handbok, den hjälper oss att leva det liv vi fått på ett sätt att både vi själva och vår omgivning mår bra.

Vi tror att varje människa är unik. Dynamiken i vårt arbete finns i att vi är olika! På samma sätt som naturen i sin mång¬fald utgör en enhet, vill Folkkyrkan att varje individs unika gåvor skall berika mång¬falden och utgöra den dynamik som gör att vi tillsammans kan utveckla en vital och levande kyrka som många vill vara en del av.

Vårt motto är ”så många som möjligt”. Därför är också du välkommen.

Verksamheter

Barn
Barn är en viktig del av Folkkyrkans verksamhet. Olika typer av barnverksamhet bedrivs och planeras från termin till termin, beroende på intresse och storlek på barngrupperna.
Barnkyrkan är en av församlingens prioriterade verksamheter. Den följer skolans terminstider och pågår samtidigt som gudstjänsten på söndagar.

Ungdom
Församlingen har en anställd pastor som arbetar med ungdomar. En rad olika aktiviteter pågår och nya projekt planeras. Se vidare ungdomsarbetets hemsida.

Sång/musik
Församlingens musikliv drivs genom församlingskören. Hit är alla välkomna som sjunga eller spela. Det handlar inte bara om kör utan församlingskören koordinerar musiklivet i församlingen. Hit kan också den som vill lära sig spela vända sig.

Senior
Folkkyrkans seniorer är mycket uppskattade. Dagledigträffar och en speciell hemgrupp gör att de äldres insatser kan tas tillvara.

Medmänniska
Folkkyrkan har utbildade själavårdare dit alla som upplever ett behov kan vända sig.

Idrott
Idrottslivet varierar över tid. Men minst en gång i veckan pågår någon idrottsaktivitet som innebandy, fotboll eller volleyboll.

Second hand
Ett sätt att hjälpa människor som har det svårt i andra länder och ett effektivt sätt att ta ansvar för miljön är Second hand. Folkkyrkans Second hand Norreboden, har öppet för försäljning två gånger i veckan, tisdagar 16:00 – 19:00, samt lördagar 10:00 – 13:00. Öppet för inlämning och hämtning under veckan.